Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
25. července 2024 ..:: Uffici Arredati ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
Prohlášení o soukromí

Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula a rodinu webů Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula.

Použití osobních informací

Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula a k poskytování služeb, o které jste požádali. Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula a jeho přidružených částí. Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula za účelem zjištění, jaké služby Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Uffici arredati CENTRO UFFICI NAPOLI, affitto ufficio Napoli, sala riunioni, aula na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.

Copyright (c) 2007-2008   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2024 by DotNetNuke Corporation